TRANSPORT

MIASTO I OKOLICE 60zł/godz
TRASA 1,60zł/km
POMOC jednej osoby poza samochodem 20zł/godz
Kierowca jest odpowiedzialny za prawidłowe rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku na samochodzie.
Pierwsza godzina jest płatna w całości;kolejne są dzielone na kwadranse.W jednej godzinie klient ma 10 km bezpłatnych i proporcjonalnie w każdej kolejnej.

TRANSPORT NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

TRASY MIĘDZYMIASTOWE 1,60zł – 2zł /km
Cena kilometrówki uzależniona jest od wagi ładunku oraz jego objętości.
Transport liczony jest w dwie strony.
Klient ma godzinę na załadunek i rozładunek towaru.
Koszt postoju w trasie powyżej tego limitu jest ustalany indywidualnie.

PRZEPROWADZKI

KOMPLEKSOWA miasto i okolice 100zł/godz
Cena zawiera koszt wynajęcia samochodu z doświadczonymi pracownikami do załadunku i rozładunku towaru oraz odpowiednie zabezpieczenie do transportu.
EKONOMICZNA miasto i okolice 60zł/godz
Cena zawiera koszt wynajęcia samochodu z doświadczonym kierowcą do zabezpieczenia i rozmieszczenia ładunku na samochodzie.
Pomoc kierowcy poza samochodem płatna dodatkowo 20 zł/godzina.
TRANSPORT PIANIN od 300 zł
Cena uzależniona od warunków załadunku i rozladunku. Ustalana indywidualnie.

Cennik obowiązuje od Poniedziałku-Soboty.
W Niedzielę i dni wolne dopłata w wysokości 30%.Ceny netto.